Balloon (Qiqiu) (NR)

Release Date:

Balloon (Qiqiu) Poster

Starring: Sonan Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso
Directed By: Pema Tseden
Run Time: 1 hr. 42 min.
Released By:

PLAYING AT: